PALVELUMME

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

Palvelun kuvaus

Kohteeseen tultaessa sovitun mukaisesti istumme pöydän ääreen katsomaan asiakirjat läpi kirjaten tietokoneelle alkuhaastattelusta ja asiakirjoista tulevia tietoja.

Kuntotarkastaja laatii tarkastussuunnitelman, jossa tarkennetaan painopistealueita kohteen ominaispiirteiden ja alkuhaastattelussa sekä asiakirjoista saatujen tietojen mukaan.

Sitten kierretään kohteen huoneet ja tilat läpi yksitellen tai tarkastettava aihealue kerrallaan, tehdään tarkastukset, havainnoidaan aistinvaraisesti  ja kirjataan asiat. Samoin kaikki kohteen ulkopuoliset rakenteet, vesikatto, tuulettuva alapohja, ullakko ja yläpohja, salaojat, sadevedet jne.

Tähän tarkastukseen sisältyy aistinvaraisuuden lisäksi kosteusmittauksia mittalaitteilla, kosteustunnistimilla, ilmanvaihdon savumittauksia, pintalämpötilojen mittauksia ja erilaisia rakenteiden toimivuuden mittauksia, tarvittaessa rakenteita avataan ja tutkitaan mittareilla sekä otetaan näytteitä laboratoriotutkimuksia varten. 

Mittareita ja laitteita käytämme kohdekohtaisen tarkastussuunnitelman mukaisesti esim. Gann, Vaisala, Bosch, Skil, Stanley, Bacho, Onninen -merkkisiä.

Mahdolliset riskirakenteet ja piilevät vauriot arvioidaan ja kirjataan minkälainen riski rakenteeseen, laitteeseen, terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyy sekä riskiä vähentävät seikat arvioidaan ja tutkitaan kuntotarkastusmenetelmillä. Tilaajan täytyy aina antaa lupa rakenteiden avauksiin.

Mikäli päädytään avaamaan rakenteita, niin työt hoituvat talonrakentajan koulutuksella (1996) sekä vankalla käytännön työkokemuksella. Esim. rasiaporalla tai muilla koneilla tehdyt rakenneavaukset, poranreikätutkimukset, puurakenteiden esim. valesokkelin alajuoksun rakenteiden avaukset ja tutkimiset piikkimittarilla tehdään ammattitaidolla. Avaukset  paikataan mahdollisuuksien mukaan asiallisesti, mutta pintojen siistiminen (tasoittaminen ja maalaus) jäävät tilaajan vastuulle. Myös jäljet ja roskat siivotaan imurilla ja viedään pois.  

Yleisesti tarkastuskierroksella mittaillaan ja tarkastetaan näitä asioita:

Mittauksia ja tarkastuksia suoritetaan rakennustekniikkaan (rakennusten vierusta, salaoja- ja sadevesijärjestelmät, perustukset ja alapohjarakenteet, ulkoseinät ja julkisivut, kantavat rakenteet, väliseinät ja välipohjat, ikkunat ja ovet, parvekkeet ja terassit, yläpohja ja vesikatto, kosteat tilat) talotekniikkaan (lämmitys, vesi- ja viemärilaitteet, ilmanvaihto ja sähköistys) liittyen.

Lisätietoja saa tarkastuksesta tutustumalla rakennustietosäätiön kh-kortteihin joiden mukaan tarkastukset ja raportointi tehdään. KH-90-00393 ja KH 90-00394 

Mittaukset ja tarkastukset suoritetaan vain hyväksyttyjä tutkimusmenetelmiä käyttäen. Ilman suhteellinen kosteus ja lämpötila mitataan sisältä ja ulkoa, tarvittaessa rossipohjasta, ilmavirtaukset havainnoidaan merkkisavulla, puun kosteuden mittaaminen kahdella puunkosteusmittarilla, pintalämpötilojen mittaus - erityisesti ulkovaipan sisäpintojen mittaus talvella, märkätilojen pintojen mittaus kosteuskartoitusmittarilla 0,2-0,5m välein, alapohjan betonilattiapintojen ja maata vasten olevista seinistä 1 m välein.

Salaojien tarkastuskaivoissa olevien salaojien näkyvät osat mitataan ja verrataan maanpintaan, perustuksiin, lattioihin sekä suunnitelmiin.

Käyttöveden virtaamat mitataan ja verrataan suositusarvoihin. Myös lämpimän käyttöveden lämpötilat mitataan digitaalisilla mittareilla ja poissuljetaan esimerkiksi legionella bakteerien leviämisen ongelmat.

Pesuhuoneen, saunan ja kylpytilojen lattioiden kaltevuus mitataan vesivaa'alla.

Kaikki havainnot kirjataan reaaliaikaisesti raporttipohjaan ja tiedot tallentuvat pilvipalveluun.

Tarkastuksen jälkeen kaikki havainnot on talletettu. Tarkastuksen toinen ja pidempi ajattelukierros tehdään, kun raporttia kirjoitetaan rauhallisesti asiaan keskittyen. Ja tällöin raporttiin voi vielä tulla uusia huomioita ja asioita jotka kirjataan raporttiin. 

Jos tai kun näytteitä on otettu ja viety laboratorioon, odotellaan niiden tutkimustulokset jotka kirjataan lopulliseen raporttiin ja toimitetaan pdf tiedostona tilaajalle.SISÄLLYSLUETTELO ESIMERKKI KUNTOTARKASTUS
KYLPYHUONEEN KOSTEUSKARTOITUS

Palvelun kuvaus

Yksittäisen ongelman tai vaurion syyn ja laajuuden selvittäminen.


KUNTOTUTKIMUS

Palvelun kuvaus

Yksittäisen rakennusosan, järjestelmän tai laitteen tarkempi tutkimus, jonka tavoitteena selvittää mahdollisen ongelman tai vaurion aiheuttaja.  Rakenteiden avaukset ja laboratoriotutkimukset. 


RAKENNUSINSINÖÖRIN MUUT PALVELUT 

Palvelun kuvaus

Mittaukset, katselmukset ja raportointi riitatilanteissa. Lausunnot ja mittaukset urakkariita tai muiden oikeusprosessiasioiden eri vaiheissa. Vuokrahuoneiston tarkastus. Asiantuntevat virhe- ja puuteluettelot kerrostalon asukkaan sisään muuttotarkastuksen yhteydessä. Raporttien toimitus sähköpostiliitteenä pdf - muodossa.