Ystävällistä ja puolueetonta tarkastusta yli 23 vuoden rakennusinsinöörin laajalla kokemuksella

TALOOSI TAI ASUNTOOSI

 KH 90-00393 ja KH 90-00394 ohjeistusten mukaisesti. Tarkastusaikoja saatavilla myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Tuotamme puolueetonta tietoa asuntokaupan osapuolille tarkastettavan kohteen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista, vaurio- ja terveysriskeistä sekä annamme toimenpide-ehdotuksia. 

Palvelemme Uudenmaan ja Hämeen alueella

Muualla Suomessa sopimuksen mukaan

Suomen Kuntotarkastus Oy:ssä teemme kuntotarkastuksen KH 90-00393 ja KH 90-00394 suoritusohjeiden mukaisesti. Toteutamme tarkastuksen alusta loppuun, jossa antamanne lähtötiedot huomioidaan ja voitte rentoutuneena odotella raporttia. 

Asuntokaupan kuntotarkastus

Kosteusmittaukset, korjaustarpeet, toimenpide-ehdotukset ja vähäiset rakenneavaukset. Vaurio käyttöturvallisuus -ja terveysriskit.


Kylpyhuoneen kosteuskartoitus

Mittaukset ja tarvittaessa laboratoriotutkimukset

Yksittäisen ongelman tai vaurion syyn ja laajuuden selvittäminen. 

Kuntotutkimus

Rakennetutkimukset- ja avaukset sekä laboratoriokokeet. 

Rakennusosan, järjestelmän tai laitteen tarkempi tutkimus, jonka tavoitteena on saada selville mahdollisen ongelman tai vaurion aiheuttaja.  

Rakennusinsinöörin muut palvelut

Mittaukset, raportoinnit, lausunnot ja katselmukset. 


Teemme kaiken rakennusinsinöörin ja talonrakentajan koulutustaustalla sekä 23 vuoden työkokemuksella, kiinnittäen huomiota yksityiskohtiin, ainutlaatuisuuteen ja eri aikakausien erityispiirteisiin.


Kuntotarkastuksen palvelunkuvaus:

KUNTOTARKASTUKSESTA SOPIMINEN

Voit tilata tarkastuksen sivustomme kautta

 LÄHTÖTIETOKAAVAKE TOIMINTAOHJEET

Saat täydennettäväksi lähtötietokaavakkeen ja valmistautumisohjeet 

KOHTEESEEN AJALLAAN

Tulemme kohteeseen sovittuna ajankohtana

LÄHTÖTIEDOT 

Kirjaamme kaikki lähtötiedot tietoturvallisesti pilvipalveluumme kohteessa. 

ASIAKIRJAT, PIIRUSTUKSET, HAASTATTELU

Huolellinen perehtyminen kirjallisiin dokumentteihin, riskirakenteisiin sekä haastattelun aikana esiin nousseisiin asioihin. Kaikki yksityiskohdat kirjataan.  

TARKASTUSSUUNNITELMA

Kuntotarkastaja laatii tarkastussuunnitelman, jossa tarkennetaan painopistealueita saatujen tietojen mukaan.

TERVEYS JA TURVALLISUUS

Terveyshaittaa tuottavia riskejä havainnoidaan. Kulkureittien turvallisuus, hätäpoistumistiet, sähkölaitteet,  paloturvallisuus ja -osastointi.

RAKENNUSTEKNIIKKA

Esim. Salaojat, pihan kallistukset, alapohjarakenteet, julkisivut, vesikatto, märkätilat

TALOTEKNIIKKA

Lämmitys, vesi-ja viemärilaitteet, ilmanvaihto ja sähköistys tarkastetaan iän perusteella. 

MUUT MITTAUKSET JA ERITYISTARKASTUKSET

Ilmanvaihdon merkkisavumittaukset. Pintakosteusmittaukset. Vesivirtaama ja veden lämpötila. 

RISKIHAVAINNOT

Havaittuja viitteitä piilevästä vauriosta tunnistetaan ja selvitetään sekä tehdään rakenteisiin kohdistuvia toimenpiteitä ja mittauksia rakenteiden sisältä.

Raportointi

KH kortiston 90-00394 mukainen värillinen raportti pdf -muodossa. Yleensä 50 - 70 sivuinen raportti.

TARKASTAMME UNELMASI